Недекларираните пари на границата ще ни бъдат отнети

Последна промяна на 20 ноември 2019 в 14:23 1390 0

Правителството прие решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, с който се цели привеждане на националното законодателство в съответствие с регламента на ЕС, който е свързан с внасянето и изнасянето на пари в брой в страната.

Предвижда се митническите органи да не допускат пренасянето на парични средства в размер над 30 000 лв., или като същата равностойност в друга валута на съответната страна, ако митническите органи по служебен път добият информация за публични задължения на лицето.

Митническите органи ще съставят актове, свързани с нарушенията при пренасяне през границата на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както и изделия със и от тях. 

Въвежда се дефиницията "укрит", като се отменя точката, свързана с отнемането в полза на държавата, включително когато нарушителят не може да бъде установен, като се предвижда държавата да вземе цялата недекларирана сума. 

Предвижда се адекватно определяне на размера на глобата, която се формира спрямо размера на стойността на предмета на нарушението.