Почти половината фирми у нас са с 0 служители

Последна промяна на 31 юли 2015 в 13:15 3393 2

Почти половината фирми в България - 44.9% - са с 0 служители. В други 39.8% са наети 1 до 4 души. С над 10 души персонал са само 8.4% от предприятията у нас, сочат данни от изследване на Националния статистически институт за демографските събития на предприятията в България за 2013 г., в което се проследява и динамиката за петгодишен период. То не включва холдинговите дружества.

През 2013 г. в България са действали 327 503 активни предприятия, което е с почти 1.2% повече в сравнение с предходната 2012 година.

Предприятията без служители през 2013 г. са 146 975. В следващата група „1 - 4 наети” попадат 130 278 предприятия. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“. Средно за периода той е едва 7.7%, докато в групата „10 и повече наети лица“ средно за разглеждания петгодишен период попадат 8.4% от активните предприятия.

В същото време в предприятията с 10 и повече служители работят 69.8% от заетите в периода 2009 - 2013 г.

В предприятията с 0 наети служители за заети едва 6.4% от общия брой на заетите лица в страната.

Почти 12.0% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката са създадени през 2013 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 13.0% от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2009 - 2013 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, като средно за петгодишния период този дял е 44.7%. Най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор „Добивна промишленост“ - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2013 г.

За периода от 2009 до 2013 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наели работна ръка. В групата „0 наети“ през 2013 г. попадат 24 937 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 589. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 559.

Почти 82% от родените през 2012 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети“ този относителен дял е почти 90.0%. През 2012 г. новородените предприятия са 42 136, като от тях 34 517 са преживели успешно 2013 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор „Финансови и застрахователни дейности“ - 91.9%, а най-нисък - в сектор „Операции с недвижими имоти“ - 68.2%.

С отдалечаване от годината на раждане най-устойчиви са предприятията от групите „5 - 9 наети“ и „10 и повече наети“, като при тях тенденцията на намаление на броя на оцелелите предприятия е твърде слабо изразена.

От родените през 2008 г. активни и пет години по-късно са едва 7.2% от фирмите. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор „Строителство“, където делът на успешно преживелите петгодишния период, е 10.2%. На другия полюс са предприятията от сектор „Добивна промишленост“ - 3.8%.

Броят на заетите лица в родените през 2012 г. и оцелели през 2013 г. предприятия е 92 422 души. Над 66% от заетите са концентрирани само в три от 13-те проучени сектора - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 36.6%, „Преработваща промишленост” - 16.8%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - 13.0%.

Данните за умрелите предприятия през 2012 г. са предварителни, което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2012 г. техният брой възлиза на 38 749, или почти 12% от броя на активните предприятия през същата година. В резултат на това почти 3.5% от заетите през годината са загубили работата си.

46.5% от умрелите предприятия - 18 007, са от сектор „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството“. Най-жизнеспособни са се оказали предприятията от секторите „Добивна промишленост” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Окончателните данни сочат, че броят на умрелите предприятия за 2011 г. възлиза на 39 183, или над 12.2% от броя на активните предприятия през същата година. В резултат на умирането им работните си места са загубили над 3.5% от заетите през годината лица.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

31.07 2015 в 15:00

Това си е точно сивата икономика. Прави се фирма, която нищо не прави и на нея някакви компании започват да превеждат пари, които като заплата тази фирма раздава на разни хора без някакви договори... По този начин се избягва плащането на данъци, здравни и пенсионни осигуровки, а хората се водят трайно безработни. Схемата я знаем всички. Затова се вижда че хората имат 2 пъти повече пари, отколкото има в декларираната икономика, като сравним БВП в ППП и официално споменатото БВП. От всичко държавата получава данък само под формата на ДДС

31.07 2015 в 13:53

Хайде сега да се опитаме да познаем колко милиони(милиарди) са източени през такива "кухи" фирми-бушони.