Търговците на ток искат ясни правила за смяна на членовете на КЕВР

Последна промяна на 04 април 2018 в 11:33 5401 0

Организацията на търговците на ток се обяви срещу процедурата за смяна на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) чрез жребий.

От Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) настояват за провеждане на явна процедура, която да включи оценка на индивидуалната работа и принос на всеки комисар. Така според търговците на ток ще гарантира най-подготвените и експертни кадри да останат в състава на КЕВР с пълен мандат.

Това би било малко възможно, ако процедурно се освободят на случаен принцип чрез жребий, заявяват от АСЕП, чийто председател на управителния съвет е Соня Николова-Кадиева.

Ето и цялата позиция на АСЕП, изпратена до енергийния министър Теменужка Петкова, до шефа на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев и до председателя на КЕВР Иван Иванов: 

В изпълнение на основния ни приоритет за установяването на стабилен, предвидим и напълно либерализиран пазар на електрическа енергия в България, Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) изразява следната принципна позиция относно възприетия подход за обновяване на Комисия за енергийно и водно регулиране чрез провеждането на жребий:

Подкрепяме промените в Закона за енергетиката от 2015 г., според които членовете на КЕВР ще се избират от Народно събрание. Добра практика е и подсигуряване на независимостта на Комисията чрез ротационен принцип за обновяването на членовете на всеки три години;

Въпреки предимствата на новата процедура за избор на членове, не можем да се съгласим с § 41, алинея (1), който регламентира, че Комисията през първия мандат се обновява по жребий. Жребият е механизъм, условно предоставящ равнопоставеност, но същевременно изземващ важни институционални правомощия, които биха определили мотивиран избор, основаващ се на обективни критерии;

АСЕП настоява за провеждане на явна процедура, която да включи оценка на индивидуалната работа и принос на всеки комисар. Подобен анализ ще гарантира най-подготвените и експертни кадри да останат в състава на КЕВР с пълен мандат. Това би било малко възможно, ако процедурно се освободят на случаен принцип чрез жребий;

Членовете на секторния регулатор са натоварени с отговорности по надзор и контрол на целия електроенергиен пазар (и не само), включително правомощия за определяне на нормативната рамка, а много скоро и с разследващи функции за злоупотреби и манипулации според REMIT. Затова АСЕП настоява членовете да се обновяват изцяло по обективни критерии, гарантиращи експертния им капацитет и изключващи възможността за случайни явления при избора на ръководство на националните регулаторни органи.

Асоциация свободен енергиен пазар се доверява на институционалната сила и компетентност на българските органи, затова призоваваме всички важни решения в сектор енергетика да се взимат на база експертни анализи и оценки, а не да се определят чрез условни принципи като провеждане на жребий.