Удостоверенията по БУЛСТАТ вече ще се подават онлайн

Последна промяна на 27 юни 2018 в 12:03 1781 0

Народното събрание прие в сряда на второ четене законопроекта за изменения на Закона за регистър БУЛСТАТ, внесен от Министерския съвет.

Промените осигуряват изцяло безплатен отдалечен достъп до публичната част на регистър БУЛСТАТ и се създава възможност за издаването на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път

Измененията в закона прецезират изискванията към документите, които трябва да бъдат представени от подлежащите на регистрация лица и се предлага подробна регламентацията на достъп до регистър БУЛСТАТ. 

Вече ще бъде необходимо създаването на електронна партида и уникален идентификатор за всички лица и организации, вписани в регистър БУЛСТАТ, включително и за чуждестранните физически и юридически лица, когато са залогодатели по Закона за особените залози.

С измененията още се автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства. Урежда се и безплатен обмен на информацията между регистрите на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация

Законът влиза в сила от 1 семптември 2018 г.

banner 545x