Вижте къде ще спира токът в област Перник (Планирани прекъсвания на ЧЕЗ в периода 21-25 август)

Последна промяна на 19 август 2017 в 10:00 1783 0

ЧЕЗ публикува пълен списък с адресите в област Перник, на които ще има временни смущения при захранването с електроенергия през следващата седмица.

От компанията осъществяват амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти и всекидневно извършват дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 21 - 25 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник  

На 21.08.2017 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Банище; Бегуновци; Беренде, Общ. Земен
Брезник: МТП&Quot; Ръждавец&Quot; Брезнишки Извор; Габровдол; Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв. 22; Горна Секирна: Местн. Валога; Долна Секирна: МТП&Quot; Д. Секирна&Quot; Душинци; Милкьовци; Непразненци; Режанци; Садовик; Станьовци; Душинци
На 24.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: 9-ти септември, Ангел Коцелянов, Борис Антов, Владо Радославов, Ефтим Стоянов, Крум Савов, Синчец
На 23.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: Александър Филипов, Богдан Митов, Варош, Велин Ваклинов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Гребен, Енчо Николов, Иглика, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Нестор Петров, Първи май, Строител, Цвета Лумбарова, Яровец
На 22.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: Александър Филипов, Велин Ваклинов, Гребен, Иглика, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Строител, Яровец
На 21.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: Богдан Митов, Варош, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Енчо Николов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Нестор Петров, Първи май, Цвета Лумбарова
На 21.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Велиново
Ерул
На 21.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:15 ч./; на 22.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 23.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч./; на 24.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 16:30 ч./; на 26.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч./ - Кошарево

Община Ковачевци  

На 23.08.2017 г. /09:30 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Горна Глоговица: МТП Банков рид
Дивля: Александър Стамболийски, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Димитров-майстора, Георги Бенковски, Д-р Г. М. Димитров, Д-р Петър Берон, Димитър Благоев, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Крайречна, Мах. Бежанска, Мах. Бонева, Мах. Валявичарска, Мах. Войнова, Мах. Гогева, Мах. Джоманова, Мах. Дубрава, Мах. Дульова, Мах. Жъкова, Мах. Заякова, Мах. Ильова, Мах. Козаш, Мах. Костадинова, Мах. Кукувичарска, Мах. Кушлина, Мах. Кушова, Мах. Милкова, Мах. Милошова, Мах. Никова, Мах. Панчова, Мах. Паунова, Мах. Пезулярска, Мах. Пешова, Мах. Преслъп, Мах. Славкова, Мах. Тумба, Мах. Ушанова, Мах. Фильова, Мах. Чавкова, Мах. Шумкова, Никола Петков, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Софроний Врачански, Стефан Караджа, Филип Тотю, Христо Ботев; Калотинци; Одраница

Община Перник  

На 23.08.2017 г. /08:45 - 10:15 ч./; на 24.08.2017 г. /15:00 - 16:15 ч./ - Боснек:070008, 3-ти март, 558, Ален мак, Божур, Бор, Борич, В. Левски, Витоша, Грамаге, Добри дол, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс, Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Извора, Йордан Йовков, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге, Ловен Дом, Махала Влахова, Махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Момина сълза, Н. Й. Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, с. Боснек, Славей, Стефан Караджа, Струма, УПИ І-536, Кв. 43, Х. Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Яворов, Ясен
На 24.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Вискяр
На 21.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 22.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 23.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 24.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Витановци: П-Л ІV-241, Кв. 29
На 23.08.2017 г. /09:15 - 10:15 ч./; на 24.08.2017 г. /15:30 - 16:15 ч./ - Горна Диканя: X-1583, Кв 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв. 116А, Пи203, УПИ І-1517 Кв. 211, УПИ Х-1306, Кв. 165; Гълъбник: Кв. 25 УПИ Xііі-353, УПИ Vіі-112, Кв. 16, УПИ ХV-45, Кв. 6; Долна Диканя: 884 Кв. 67А и 67Б, 926, XIII-755, Кв. 47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838, Кв. 62, УПИ IX=883 Кв 67А, УПИ VII- 852, 854 Кв. 65, УПИ XI-261, Кв. 40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40; Дрен: V-420 Кв. 4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М. Попова Махала, Махала Мали Дрен, Махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, с. Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета; Старо село, Общ. Радомир: VII-157 Кв. 17, XXVіі-XXVііі Кв. 12, Мах. Дукова; Студена, Общ. Перник: ПИ 000307, Находище Студена, Ален мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Каражинец, Мах. Кашова, Мах. Рулева, Местн. Каражинец/И. Р. /, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев; Студена, Общ. Перник: Еверест, Илинден, Ком, Магистрала, Мах. Язовира, Младост, Мусала, Пролет, Рила, Сините Вълни, Черни връх; Чуковец, Общ. Радомир
На 21.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 22.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 23.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 24.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Перник:1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Рудничар
На 25.08.2017 г. /09:30 - 12:30 ч./ - Перник: Бела Вода, Емине, Симеон Радев
На 24.08.2017 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Рударци: Бели брег, Божур, Бор, Ген. Столетов, Гурко, Добрич, Дренов дол, Захари Зограф, Иван Вазов, Йовчова, Кирил Пчелински, Кракра, Лопянска гора, Мария Луиза, Москва, Никола Вапцаров, Опълченска, Отец Паисий, Презвитер Козма, Пчелинска, Рудничар, Св. Иван Рилски, Скобелев, Стримон, Темелко Ненков, УПИ І-1427 Кв. 80Б, Цветaна Живкова, Черни връх

Община Радомир  

На 23.08.2017 г. /09:30 - 10:15 ч./; на 24.08.2017 г. /15:15 - 16:15 ч./ - Владимир: ПИ 149 Кв, 14
Долна Диканя; Долни Раковец: Кв. 22, УПИ Х-206, М-Ст Банята, УПИ XI-306, П-Л Іх-428, Кв. 27, УПИ 1-167 Кв. 11, УПИ Іі-26, УПИ Хі-34, Кв. 1; Друган: Vі-485, Кв. 45, Чачулова Махала; Кондофрей: Общ. Радомир; Радомир: Антим I, Априлско въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, Мах. Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети март, Хан Омуртаг; Стефаново, Общ. Радомир: Мах. Горни Раковец, Мах. Егреците, УПИ ІX-1083, 1084; Червена Могила

Община Трън  

На 23.08.2017 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Бераинци; Бохова: УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Забел; Зелениград: Парцел Ііі-253, Кв. 40; Джинчовци; Лешниковци; Милославци: УПИ V-71, Кв. 18; Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв. 7; Реяновци; Стрезимировци; Трън: 8Ми март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Тураковци; Цегриловци: ПИ 197; Ярловци;
На 25.08.2017 г. /09:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Бусинци; Видрар; Вукан: УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна: 87; Горочевци; Еловица, Общ. Трън; Костуринци; Къшле; Лева река; Докьовци; Стайчовци; Радово; Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А
На 24.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч.; 09:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Долна Мелна: НУПИ 12
На 25.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч.; 09:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17
На 22.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Ездимирци: УПИ Ііі-179, Кв. 32
На 23.08.2017 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Насалевци
На 21.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 25.08.2017 г. /09:00 - 11:00 ч.; 09:00 - 16:15 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Пенкьовци
На 23.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер
На 23.08.2017 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Слишовци
На 23.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 24.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Стрезимировци:56
На 22.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Трън: 8Ми март, Атанас Ботев, Гочо Гопин, Десета, Мосаловска, Народна Воля, Петър Асенов, Тако Пеев
На 25.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч.; 09:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Шипковица.