Вижте къде ще спира токът в област Перник (Планирани прекъсвания на ЧЕЗ в периода 13-17 ноември)

Последна промяна на 11 ноември 2017 в 11:41 2585 0

ЧЕЗ публикува пълен списък с адресите в област Перник, на които ще има временни смущения при захранването с електроенергия през следващата седмица.

От компанията осъществяват амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти и всекидневно извършват дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13-17 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

За по-удобно търсене трябва да последвате линка за областта, в която живеете. Отделните общини са означени с получерни букви.

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Община Брезник  

На 13.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 14.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 15.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 16.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Велковци, Общ. Брезник: С.Велковци, УПИ Іv-105, кв.40
На 16.11.2017 г. /08:30 - 12:30 ч.; 08:30 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Глоговица
На 16.11.2017 г. /08:30 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Конска: IV-310, 311
На 16.11.2017 г. /08:30 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Лялинци: I-259 кв.13
На 17.11.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Ребро

Община Ковачевци  

На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Блатешница: МТП Ткзс, П-Л XVII, Пл.N 48, кв.9, УПИ ХvІІ кв.6
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Враня Стена: Джоковци
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Габрешевци: Мах. Богдановци, Мах. Бусарска, Мах. Гелевци, Мах. Зарковци, Мах. Клисурци, Мах. Костадиновци, Мах. Мутарска, Мах. Пешова, Мах. Полоканска, Мах. Равнище, Мах. Тихия Кът, Мах. Ущиринци
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Горна Глоговица: МТП Банков Рид
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Дивля: Александър Стамболийски, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Димитров-майстора, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Д-Р Г.М.Димитров, Д-Р Петър Берон, Димитър Благоев, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Крайречна, Мах.Бежанска, Мах.Бонева, Мах.Валявичарска, Мах.Войнова, Мах.Гогева, Мах.Джоманова, Мах.Дубрава, Мах.Дульова, Мах.Жъкова, Мах.Заякова, Мах.Ильова, Мах.Козаш, Мах.Костадинова, Мах.Кукувичарска, Мах.Кушлина, Мах.Кушова, Мах.Милкова, Мах.Милошова, Мах.Никова, Мах.Панчова, Мах.Паунова, Мах.Пезулярска, Мах.Пешова, Мах.Преслъп, Мах.Славкова, Мах.Тумба, Мах.Ушанова, Мах.Фильова, Мах.Чавкова, Мах.Шумкова, Никола Вапцаров, Никола Петков, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Софроний Врачански, Стефан Караджа, Филип Тотю, Христо Ботев
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Добри Дол, Общ. Трекляно: Махала Горна Ливада, Махала Добридолски Воденици, Махала Паргова, Махала Савова
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Жабляно: 29012.1.1
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Земен: Албена, Александър Стамболийски, Асен Златарев, Баба Тонка, Белово, Васил Левски, Вилна Зона Муршина Падина, Гео Милев, Гоце Делчев, Груйова, Д-Р Г.М.Димитров, Димитър Благоев, Евтим Арсов, Земенски Манастир, Земенско Кале, Ивайло, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кирил и Методи, Княз Борис, Кракра, Любен Каравелов, Майстор Миленко, Манастирска, Мах.Бакалска, Мах.Брънзова и Орлово Гнездо, Мах.Гледжарска, Мах.Дойчинова, Мах.Искренова, Мах.Митина, Мах.Митова, Мах.Царева, Мах.Язовира, Никола Вапцаров, Никола Петков, Паисий Хилендарски, Пейо Яворов, Петър Берон, Пещерско Шосе, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Риша, Самуил, Симеон, Стефан Стамболов, Струма, Тичък, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Тервел, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Яне Сандански
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Калотинци
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Косово, Общ. Трекляно: Махала Ангеловци, Махала Върбица, Махала Въргинци, Махала Дузинци, Махала Дурниловци, Махала Качаревци, Махала Лисичковци, Махала Пашинци, Махала Поповци, Махала Селото, Махала Сировичинци, Махала Такламановци, Махала Широки Дол
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Лобош: 020013 По Квс , М. Царски Рид, III-154, 155, кв.39, Павлов Дол, УПИ Іx кв.305, УПИ ІІі, кв.42, Царски Рид
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Одраница
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Пещера, Общ. Земен
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - София: Надежда
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч./ - Трекляно: Махала Антовци, Махала Аплатовци, Махала Бакъмска, Махала Божуринци, Махала Бойкинци, Махала Връшинци, Махала Гебовци, Махала Горни Балабановци, Махала Димитрина, Махала Долни Балабановци, Махала Долно Гъжинци, Махала Корубинци, Махала Кръстинци, Махала Кьосинци, Махала Лисичковци, Махала Младост, Махала Павлевци, Махала Поповци, Махала Стойковци, Махала Сукинци, Махала Тодоровци, Махала Тошинци, Махала Трънярци, Махала Тупарци, Махала Цалакина, Махала Центъра, Махала Чавдаровци, Махала Шавудинци, Махала Щроклинци
На 13.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 08:30 - 10:00 ч./ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:30 - 13:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Калище
На 13.11.2017 г. /08:30 - 10:00 ч./ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Жабляно: Цигански Брод
На 13.11.2017 г. /08:30 - 10:00 ч./ На 17.11.2017 г. /11:30 - 12:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Земен: Пещерско Шосе

Община Перник  

На 13.11.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Перник: Айдарица, Димитър Благоев, Драва, Леденика, Ленин, Чехов
На 13.11.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Перник: Граово
На 13.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 14.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 15.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 18.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник: 1-ва, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, кв. Рудничар
На 13.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник: Алеко Константинов, Ален Мак, Бенковска, Бунтовник, Васил Стоин, Димчо Дебелянов, Иван Вазов, Княз Александър Батенберг, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Миньор, Отец Паисий, Палма, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Селимица, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Търговска, Шамък
На 13.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 14.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 15.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 16.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Радуй
На 13.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 14.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 15.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 16.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 18.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Перник: 1-ва, 14-та, 16-та, 17-та, Рудничар
На 13.11.2017 г. /09:15 - 15:00 ч./ - Перник: Владислав Граматик, Добри Чинтулов, Михаил Георгиев, Никола Карев, Презвитер Козма, Тако Пеев, Тодор Влайков, Тодор Паница
На 13.11.2017 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Перник: Брегалница, Кракра, Кракра Пернишки, Кресна, Св.Св.Кирил и Методий
На 14.11.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Перник: Бабуна, Балкан, Беласица, Градище, Девети Май, Дъга, Пирин, Сахат Тепе, Черковна
На 14.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник: Алеко Константинов, Балван, Връх Богдан, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Елбрус, Краище, Лисец, Морозов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Протожерица, Софийско Шосе, Стара Планина, Стефан Караджа, Столетов, Тева, Христо Ботев
На 14.11.2017 г. /09:15 - 15:00 ч./ - Перник: Отец Паисий
На 14.11.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Перник: Физкултурна
На 15.11.2017 г. /08:00 - 15:30 ч./ - Батановци: Бистрица, Владимир Заимов, Желю Демиревски, Коста Тричков, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил и Методий, Старо Село, Стране, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка
На 15.11.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Перник: Васил Левски, Монте Карло
На 15.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник: Балван, Връх Богдан, Еделвайс, Елбрус, Краище, Лисец, Морозов, Протожерица, Стара Планина, Столетов
На 15.11.2017 г. /09:00 - 16:16 ч./ - Перник: Витоша, Люлин, Малашевска, Оборище, Протожерица, Рила, Родопи, Стара Планина, Странджа, Шибой, Шипка
На 15.11.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Перник: 252 Цгч Ул.Отец Паисий, Искър, Найчо Цанов, Отец Паисий, Райко Даскалов, Черешово Топче
На 15.11.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Перник: Гарата Атц, Гарата Мрц, Железничарска
На 16.11.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Перник: Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой, Ботьо Петков, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски, Клокотница, Марин Дринов, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Света Гора, Филип Тотю, Хан Омуртаг, Хан Тервел, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Симеон
На 16.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник: 1-ва, 1-ва, 1-ва, 104, 105, 13-та, 13-та, 14-та, 14-та, 15-та, 15-та, 16-та, 16-та, 17-та, 17-та, кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623, кв. Рудничар, кв. Рудничар, Пирдоп, Радина Чешма, Радина Чешма Имот 611-406
На 16.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник: Ален Мак, Балван, Витоша, Вихрен, Връх Богдан, Еделвайс, Елбрус, Краище, Лисец, Люлин, Морозов, Протожерица, Рила, Роза, Стара Планина, Стара Планина, Столетов, Стоян Заимов, Чавдар
На 16.11.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Перник: Радина Чешма
На 17.11.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ - Перник: 101, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Раковска, Раковски, Търговска
На 17.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник: 1-ва, 101, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, Вардар, Железничарска, Искър, кв. Рудничар, Княз Александър Батенберг, Кракра, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Търговска
На 17.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник: Буная, Веслец, Витоша, Вихрен, Околчица, Сини Връх, Стара Планина
На 17.11.2017 г. /12:00 - 14:00 ч./ - Перник: Вардар, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Райко Даскалов, Розова Долина, Струма

Община Радомир  

На 13.11.2017 г. /08:45 - 12:00 ч./ На 16.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Радомир: Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бачо Киро, Драган Цанков, Кирил и Методи, Милан Грънчаров
На 13.11.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Старо Село, Общ. Радомир: Мах.Дукова

Община Трън  

На 13.11.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Ерул
На 13.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 14.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 15.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 16.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 17.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ - Бусинци
На 14.11.2017 г. /08:30 - 10:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /08:30 - 10:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ - Бераинци] Бохова: УПИ-Хi-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Лешниковци: Имот 32, кв.5; Милославци: УПИ V-71, кв.18; Насалевци; Рани Луг: П-Л ХХІ-235, кв.7, УПИ Іv-280, кв.3 Мах. Пещер; Реяновци; Трън: 8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Горно Баринци, Мах.Кошарите, Махала Кошаре, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов; Цегриловци: ПИ 197; Ярловци
На 14.11.2017 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /08:30 - 16:30 ч.; 08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ - Туроковци
На 14.11.2017 г. /08:30 - 16:30 ч.; 08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ На 17.11.2017 г. /08:30 - 10:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ - Забел; Зелениград: Общ, Трън, Парцел ІІі-253, кв.40, УПИ XXXIII - 371кв 20; Слишовци; Стрезимировци: 56
На 15.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Филиповци

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !