Вижте къде ще спира токът в област Перник (Планирани прекъсвания на ЧЕЗ в периода 27 ноември - 1 декември)

Последна промяна на 25 ноември 2017 в 11:52 1995 0

ЧЕЗ публикува пълен списък с адресите в област Перник, на които ще има временни смущения при захранването с електроенергия през следващата седмица.

От компанията осъществяват амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти и всекидневно извършват дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27 ноември - 1 декември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

За по-удобно търсене трябва да последвате линка за областта, в която живеете. Отделните общини са означени с получерни букви.

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Община Брезник  

На 30.11.2017 г. /12:00 - 13:30 ч./ - Банище; Бегуновци; Беренде, Общ. Земен;
На 29.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 01.12.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: 9-ти Септември, 9ти Септември, Александър Тинков, Андрей Михайлов, Борис Калев, Бреза, Бърдо, Васил Левски, Георги Ив Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Елена Георгиева, Железна Вода, Зеленище, Зора, Йордан Стефанов, Радослав Григоров, Славянска, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Цвета Лумбарова, Чорни, Чорни, Чуряк;
На 30.11.2017 г. /08:15 - 15:30 ч./ На 01.12.2017 г. /08:15 - 15:30 ч./ - Брезник: Богдан Митов, Варош, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Енчо Николов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Нестор Петров, Първи Май, Цвета Лумбарова;
На 27.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 28.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 30.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: Васил Левски, Георги Ив Бунджулов, Елена Георгиева, Зора, Йордан Стефанов, Радослав Григоров, Славянска, Цвета Лумбарова, Чорни, Чуряк;
На 30.11.2017 г. /12:00 - 13:30 ч./ - Брезник: МТП Ръждавец; Брезнишки Извор; Велиново; Габровдол; Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв.22; Горна Секирна: Местн.Валога; Долна Секирна: Мтп&Quot;Д.Секирна&Quot;; Душинци; Ерул; Кошарево; Милкьовци; Непразненци; Режанци; Садовик; Станьовци;

Община Ковачевци  

На 30.11.2017 г. /08:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 12:00 - 13:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 01.12.2017 г. /08:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 02.12.2017 г. /08:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 03.12.2017 г. /08:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Лобош;
На 30.11.2017 г. /11:30 - 13:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Байкалско: 084033; Буново, Общ. Кюстендил; Дебели Лаг; Драгомирово, Общ. Радомир; Егълница: П-Л VI-70, Кв.8, УПИ IV, Кв 12, УПИ XII-197, 198 Кв. 28; Извор, Общ. Радомир: Махала Канджулица, Махала Пириница, УПИ V-138 Кв.24, УПИ VII-69, Кв.13; Калище: IV-278, Кв.29а, УПИ VI-260, Кв.15, УПИ ХIII-239, Кв. 20; Углярци;
На 30.11.2017 г. /12:00 - 13:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Габровдол; Горна Врабча: Стопански Двор; Горна Глоговица; Дивля: Мах.Кукувичарска, Мах.Фильова; Долна Врабча; Долна Секирна; Еловдол: Кв.15; Калище; Калотинци; Ковачевци, Общ. Ковачевци: XXIV-1148, Кв.49, Нупи 1, Масив 1, С.Ковачевци, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина, УПИ Xіі-343 Кв.36, УПИ-XIII, Кв.53а, Циганка; Косача; Кошарево: 000339; Мурено; Перник: Хасково; Радибош; Ракиловци; Светля; Сирищник: УПИ ІV-494, Кв.38; Слатино, Общ. Ковачевци; Смиров Дол; Чепино;

Община Перник  

На 27.11.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 28.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 29.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч.; 12:00 - 14:00 ч./ На 30.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 01.12.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Радуй;
На 27.11.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Батановци: 3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка; Богданов Дол: Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Бара, Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига; Перник: Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил; Ярджиловци: Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски;
На 27.11.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 29.11.2017 г. /12:00 - 14:00 ч./ - Вискяр: Іі-253 Кв.30; Витановци: Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л ІV-241, Кв.29, УПИ І-51 Кв.14; Гоце Делчев: Ючдорушко Дере; Зидарци; Мещица: Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 УПИ Vііі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140, Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, ХVIII Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино; Расник: Брод, Казанджийска, Околовръстен Път;
На 27.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 30.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 01.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 02.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник: 1-ва, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, Кв. Рудничар;
На 27.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 28.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 29.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 30.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 01.12.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 02.12.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Перник: 1-ва, 14-та, 16-та, 17-та, Рудничар;
На 27.11.2017 г. /09:15 - 10:15 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ - Перник: V-502.1010, Братя Миладинови, Брегалница, Булаир, Владислав Граматик, Войниковец, Габрово, Ген Владимир Вазов, Гергина, Гоце Делчев, Гр. Перник, Кв. 4 УПИII, Граово, Григор Парличев, Даме Груев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгановец, Драгановец Залес.Пояс, Екзарх Йосиф, Златни Мостове, Знеполе, Иван Рилски, Илинден, Илия Бешков, Инженерна, Инжинерен, Калиманци, Кино Салон, Китка, Константин Величков, Косово Поле, Кракра, Кракра Пернишки, Кресна, Крушовска Република, Кръстю Асенов, Ловеч, Мах.Зарина /И.Р./, Михаил Георгиев, Михаил Герджиков, Никола Карев, Омуртаг, Пере Тошев, Петко Каравелов, Погреби, Поп Пейо, Презвитер Козма, Райна Княгиня, Розова Долина, Руй, Русалка, Самоков, Сандански, Св.Иван Рилски, Св.Св.Кирил и Методий, Стримон, Струма, Тодор Влайков, Трявна, Физкултурна, Хайдут Велко, Христо Ботев, Цанко Церковски, Централна Градска Част, Черноризец Храбър, Чичо Стоян, Яне Сандански;
На 27.11.2017 г. /09:15 - 15:00 ч./ - Перник: Брегалница, Иван Рилски, Кракра Пернишки, Кресна, Св.Иван Рилски, Св.Св.Кирил и Методий;
На 28.11.2017 г. /09:30 - 10:30 ч./ - Перник: Варшава, Изток, Луганск, Максим Горки, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Улан Батор, Хавана, Ханой;
На 28.11.2017 г. /10:30 - 13:30 ч./ - Перник: Кракра, Средец;
На 29.11.2017 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Витановци: П-Л ІV-241, Кв.29;
На 30.11.2017 г. /08:45 - 10:30 ч.; 14:45 - 16:30 ч./ - Кладница: IX-409, VІІІ-29, Кв.18, XI-29 Кв.18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп.Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot;, София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, УПИ II-35, Кв.17 Делта Хил, УПИ V||-Кв.20, УПИ XXIX-29, Кв.20 Делта Хил, УПИ Ііі-21 Кв.20, УПИ-IX 29, ХVіі-11010, 11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Ххх-1257 Кв.68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец; Рударци; Студена, Общ. Перник: Пояс №1на Язовир Студена;
На 30.11.2017 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Горна Диканя; Даскалово: Втора; Драгичево: Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра; Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/; Перник: Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Махала Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово; Рударци: 1452, 3-ти Март, LXXXііі-1526 Кв.121, XVIII-1965, 1967 Кв.127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил и Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Местн.Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С.Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, ул.Вардар/Ул.Силистра, УПИ LXXXIV-2229, Кв.21., УПИ І-1427 Кв.80б, УПИ Х|Х, Кв.107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец; Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова, Мах.Кюлова, Мах.Опашиница, Мах.Шестакова, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра;
На 02.12.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Перник: 101, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Железничарска, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Княз Александър Батенберг, Кракра, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Отец Паисий, Раковска, Раковски, Търговска, Търговска;
Перник: 101, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Раковска, Раковски, Търговска;

Община Радомир  

На 27.11.2017 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:30 ч./ - Батановци: 3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Махала Андронова, Махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна; Борнарево: УПИи I-066007 Кв.66; Копаница; Лесковец, Общ. Перник: Бившо ТКЗС; Перник: Железничарска; Планиница, Общ. Перник: П-Л Ххіі, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1; Радомир: Мах.Арбанас; Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин;
На 28.11.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Дрен: Втора, Двадесет и Трета, М.Попова Махала, Осемдесета, Осемнадесета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Сто и Девета, Сто и Осма, Тридесет и Девета, Тридесет и Седма, Тридесета, Четиридесет и Пета, Четиридесета, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета;
На 28.11.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Дрен: Деветдесет и Трета, Махала Мали Дрен, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Четвърта;
На 30.11.2017 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Кондофрей;
На 30.11.2017 г. /11:30 - 13:00 ч./ - Беланица;
Бобораци: ІІІ - 323 Кв.26, ХVIII-136, Кв.23;
Жедна;
Житуша: П-Л ІV Пл.№711, Кв.56, УПИVі;
Извор, Общ. Радомир: Кв.1, УПИ ХіV, Махала Канджулица;
Касилаг: УПИ Ііі-230, УПИ ХіV-191;
Кленовик: Кв.20;
Кошарите: П-Л VII-117, Кв.18, УПИ Vііі, Кв. 17;
Негованци: VI-355, УПИ-130 Кв.37;
Поцърненци: Махала Калугерски Чифлик 65;
Прибой;
На 27.11.2017 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:30 ч./ - Ярджиловци: Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража;
На 01.12.2017 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Кондофрей: Общ.Радомир;

Община Трън  

На 27.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 28.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 29.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч.; 09:15 - 11:15 ч./ На 30.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 01.12.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ - Бусинци;
На 27.11.2017 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 28.11.2017 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 29.11.2017 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 30.11.2017 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 01.12.2017 г. /09:15 - 16:30 ч./ - Трън: Бор, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Кошарите, Мах.Трънски Обори, Махала Кошаре;
На 29.11.2017 г. /09:15 - 11:15 ч./ - Видрар; Вукан: УПИ III-130 Кв.12; Горна Мелна: 87; Горочевци; Докьовци; Долна Мелна: Нупи 12; Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17; Еловица, Общ. Трън; Костуринци; Къшле; Лева Река; Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Шипковица;

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !