Държавата ще плаща бавачка за деца, неприети на детска градина

Подаването на заявленията започва в края на месеца

Последна промяна на 12 септември 2017 в 16:09 9988 1

Снимка Pixabay

Социалното министерство стартира в края на месеца програмата "Родители в заетост", според която държавата ще осигурява бавачка на семейства, чиито деца не са приети на детска градина. 

По програмата могат да кандидатстват родители на деца от 0 до 5 години, а максималният период, за който могат да си наемат детегледач, а държавата да поема разходите за заплатата му е 18 месеца.

Възнагражденията са в размер на минималната работна заплата, установена за страната, заедно с дължимите осигуровки, полагащо грижи за едно дете за 8-часов работен ден. Осигурява се и допълнително възнаграждение в размер на ½ минималната работна заплата, установена за страната за лицето в случай, че полага грижи за второ или повече деца от семейството.

За осигуряването на бавачки са предвидени 20 милиона лева, а програмата ще е до 2020 г. 

За включване в програмата търсещите работа, безработни и неактивни лица следва да подадат заявление в дирекции „Бюра по труда“ към Агенция по заетостта, както и да покриват изискванията за заемане на длъжността с оглед на физическото и психическото им здравословно състояние и да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Подборът ще се осъществява само след изричното одобрение от страна на родителя на лицето, което ще бъде ангажирано с отглеждане на детето му. Най-често това са близки или роднини на родителя или лица с подходящо медицинско или педагогическо образование, регистрирани в Бюрата по труда чрез подаване на заявление по процедурата. За тези, които нямат подходящото образование, в рамките на проекта ще бъде подсигурена методическа подкрепа на безработните и неактивните лица в посока усвояване на знания и умения за полагане на грижи за деца.

След като родителите одобрят лицето за детегледач и бъде направен подборът, Агенция по заетостта ще наеме лицето на трудов договор за полагане на грижи за детето/децата.

Приоритетно ще бъдат включени самотни родители, многодетни семейства, лица на социално подпомагане и други уязвими групи. Чрез оказаната подкрепа се цели да се намали рискът от изпадане в бедност на тези семейства, да се осигури повишено равнище на тяхната икономическа активност, заетост и доходи. 

Програмата включва и безработни родители, които са изпаднали в това положение, че не могат да си намерят работа поради необходимостта да отглеждат децата си, не могат да си намерят работа.

За да бъдат включени в програмата, родителите трябва да подадат заявления в Агенция по заетостта, същото трябва да направят и търсещите работи за детегледачки.

Социалното министерство ще организира и срещи между кандидатите и семействата, които търсят бавачка. 

Очакванията са най-малко 1500 семейства с малки деца да бъдат подкрепени чрез осигуряване на детегледач за връщане на работа. Най-малко 2000 безработни и неактивни лица ще бъдат обект на мерките, като в тази цифра са поне 1500 детегледачи и най-малко 500 безработни членове на семейства с малки деца, които ще бъдат подкрепени да си намерят работа чрез трудово посредничество и детегледач.

Очаква се в края на септември бюрата по труда да започнат да приемат заявки от родителите, които искат да наемат детегледачка, заявиха още за OFFNews от Министерство на труда и социалната политика.