Държавни екипи ще търсят деца, които не ходят на училище

Последна промяна на 04 юли 2017 в 13:40 1914 1

Държавни екипи ще търсят деца, които не ходят на училище

Съвместни екипи ще търсят деца в задължителна училищна възраст, които не ходят на училище и с медиатори ще опитват да ги върнат в клас. Това става ясно от приетия междуинституционален механизъм за обхващане и задържане на децата в училище.

В този механизъм ще бъдат въвлечени освен образователното министерство, но и министерствата на труда, на вътрешните работи, на здравеопазването и регионалното министерство. В механизма е включен и председателят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни, кметовете на общини, областните управители, регионалните управления на образованието, директорите на училища и детски градини и дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при МРРБ.

По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки 7-ми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система.

"Комплексните мерки и добрата координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и училищно, са крайно необходими", се посочва в решение на Министерски съвет от вторник.

"Тези мерки са заложени в механизма и включват създаване на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Ще бъдат създадени правила за обмен на информация между институциите за децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, които са в риск от преждевременно отпадане, преждевременно са отпаднали или не могат да бъдат открити на постоянния им или на настоящия адрес. Предстои оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и засилване на санкционния механизъм спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование. Предвижда се създаване на процедура за предоставяне на информация от институциите и съвместни действия за налагане на санкции по реда на Закона за административните нарушения и наказания на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище", се посочва още в решението.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

31251

1

Denis Rizanov

04.07 2017 в 15:22

Имат ли "план" по колко бройки трябва да ловят, за да се считат за ефективни? Екипите.