ДАЗД ще връчва ежегодно отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство"

Последна промяна на 29 август 2018 в 13:22 896 0

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчва ежегодно отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ като признание за гарантиране на правата на детето. 

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца.

Категориите, в които ще се присъжда знакът, са устойчиво развитие, успешна промяна и значима иновация, като всеки кандидат може да представи своята дейност само за една категория. 

Формулярът за участие и приложенията, удостоверяващи постиженията на кандидата като сертификати, анализи от обработени данни в подкрепа на идеята, документи, доказващи устойчивост и постигнат резултат от въвеждането на иновацията, се приемат на имейл: sacp@sacp.government.bg в срок до 31 октомври 2018 г.

Кандидатурите ще се разглеждат и оценяват от седемчленна комисия, назначена със заповед на председателя на ДАЗД. Нейни членове ще бъдат представители на Консултативния съвет, на Съвета на децата, на академичните среди, на НСОРБ, както и публични личности.

Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен на 20 ноември – Международния ден за правата на детето.

Допълнителна информация може да намерите в Насоките за кандидатстване, публикувани на сайта на ДАЗД.