Яслите ни осигуряват места за 17.3% от децата и обхващат дори по-малко от тях

Последна промяна на 10 май 2019 в 12:42 2282 0

Снимка pixabay.com

Яслите у нас осигуряват места едва за 17.3% от децата и обхващат дори по-малък процент от тях - 16.6%. Публикуваните днес данни на Националния статистически институт са актуални към края на 2018 година и показват, че има известен напредък, но той съвсем не е достатъчен.

Към 31 декември у нас са функционирали 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в детски градини. Местата в тях са били общо 33 226, а децата - 31 939 (16 449 момчета и 15 490 момичета). Яслите в градовете са 720 (с 30 853 места), в селата - 120 (с 2 373 места).

Най-високата осигуреност с места е в областта Габрово и въпреки това там те подсигуряват 26.7% от децата. В Топ 3 са още Благоевград (23.6%) и Плевен (21.6%).

Най-многобройна е възрастовата група на 2 г. в яслите и яслените групи в детските градини - 81.9%, най-малка - на тези до 1 г. - 0.03%.

При обхвата на децата на първо място отново е Габрово (24.1%), София (столица) - 21.2%, и Благоевград (20.8%).

На фона на незавидните проценти по отношение осигуреността с места и обхвата на децата се вижда, че темповете на нарастване са незадоволителни. През 2012 г. например броят на детските ясли и яслените групи в градините е бил 754, а на местата в тях - 29 601. През 2012 г. децата в тях са били 31 474, а през 2018 г. - с 465 повече, 31 939.

В яслите и яслените групи към края на 2018 г. са работили 7 796 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 3 787, като 93.9% от тях са медицински сестри.