Кой плаща здравните вноски на абитуриентите след завършването?

Последна промяна на 01 юни 2018 в 16:02 11528 1

Абитуриентите трябва сами да покрият здравните си вноски между училище и записването в университет. 

Учениците се осигуряват от държавата до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст. 

Студентите редовно обучение също са осигурени от държавата. Проблемът идва от месеците от завършването на 12-и клас до записването в университет. 

В различните университети има различни срокове за записване и съответно държавата от различен момент започва да покрива отново осигуровките.  

Така учениците трябва да заплатят здравни осигуровки за между един и три месеца - от юли до септември, тъй като в този период те не попадат в нито една от категориите, за които държавата заплаща здравни вноски - те вече не са ученици и все още не са студенти. 

В най-масовия случай това не би трябвало да доведе до загуба на здравноосигурителни права, тъй като това се случва след неплащане на здравни вноски за повече от три месеца. 

Въпреки това обаче здравните вноски остават неплатени, след като държавата започне да плаща здравните вноски на студентите. 

Държавата плаща здравни вноски на всички студенти в редовна форма на обучение до навършване на 26-годишна възраст. Това важи и за студентите, които се обучават в университети в чужбина, отново в редовна форма на обучение. 

За да уредят здравноосигурителния си статус, студентите в чужбина трябва да представят в офисите на Национална агенция за приходите по постоянен адрес документи, които доказват, че са студенти. Такива документи може да са  удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват, диплома за завършено висше образование и др. Тези документи трябва да са преведени от лицензирана фирма и се вземат предвид, само ако в тях е посочен периодът на обучение.

Документът се подава в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се „изчистят“ задълженията на студента за здравноосигурителни вноски.

Студентите във висши училища, които са редовна форма на обучение, но са навършили 26-годишна възраст, както и тези, които не са редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст, трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителните си вноски.

След завършването на 12-и клас абитуриентите имат право да се регистрират в бюрата по труда. Ако те продължават обучението си обаче, могат да се регистрират само като учащи. В такъв случай те могат да получат от бюрата по труда консултации за кариерно развитие. Ако не продължават обучението си, те могат да се регистрират в бюрата по труда като безработни.