Над 40% от децата в България живеят в риск от бедност

Последна промяна на 16 октомври 2016 в 20:09 3750 3

Снимка sxc.hu

Над 40% от децата в България живеят в риск от бедност или социално изключване, алармира Националната мрежа за децата. 

Според данни от последното изследване на Националния статистически институт „Статистика на доходите и условията на живот”, EU-SILC за 2015 г. (базирано на данни от 2014 г.) 25.4% от децата на възраст 0 – 17 години в България са изложени на риск от бедност, което е с 6.3 процентни пункта по-малко спрямо 2014 г. В хиляди това се равнява на 305,6 за сметка на 377,3 предишната година.

Комбинираният индикатор за измерване на риска от бедност или социално изключване сред населението показва, че 43,7% от децата попадат в тази група.

Според последната статистика, най-богатите 20% от населението имат 7,1 пъти по-високи доходи от най-бедните 20%, което неминуемо се отразява и върху децата.

Запазва се и високият процент на относителния дял на бедните (като процент от населението), чиято стойност е 22 % за 2015 година - в сравнение с 21.8 % за 2014 г. и 21 % за 2013 г.

Половината от децата (49.7%) нямат почивка извън дома поне една седмица в годината (включително празници със семейството, гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и т.н.).

За всеки две от пет деца не може да бъде осигурено подходящо място за учене или писане на домашни, едно хранене, включващо месо, пиле или риба (или еквивалента им при вегетарианците) поне веднъж дневно, и купуването на книги, които са подходящи за възрастта на децата (без учебници и учебни помагала).

През 2015 г. 33.4% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца. 

Достигнатата образователна степен и професията на родителите са важен фактор за бъдещото развитие на децата. По-високото образователно равнище дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда и съответно до по-високо заплащане.

През 2015 г. всяко седмо от десет деца (69.4%), чиито родители са с начално или без образование, живее в бедност. Приблизително 12 пъти по-малко, или 5.6% са децата, чиито родители са с висше образование и живеят в риск от бедност. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е пет пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.