Софийският университет: Атаката срещу най-авторитетното висше училище продължава

Последна промяна на 29 октомври 2015 в 18:35 3106 3

Снимка uni-sofia.bg

Oтдел "Информация и връзки с обществеността" на Софийския университет излезе с позиция във връзка с новината от днес, че одиторите на Сметната палата са отказали да заверят финансовия отчет на Алма матер.

Годишният финансов отчет на университета не дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество към 31 декември 2014 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, се казва в мотивите на Палатата за отказа.

Публикуваме позицията на СУ в пълния ѝ вид:

Създава се впечатление, че атаката срещу най-авторитетното висше училище в България продължава, доколкото в доклада с оценката на екипа нямаше резерви, а в официалното становище, връчено лично от директора на отдела, извършил проверката, отчетът се заверяваше с резерви. Изключително странно е, че днес Сметната палата на база на същия доклад оповестява различно от това становище.

Прави впечатление, че оповестената от Сметната палата информация идва веднага след като Софийският университет успя да докаже и получи от НАП удостоверение, че не дължи сумите, тиражирани от различни медии в последните седмици.