Живеете на бързи обороти? #EUandME

Последна промяна на 16 ноември 2018 в 09:18 2710 0

Живеете на бързи обороти?

Знаете ли, че ЕС подкрепя устойчивите видове транспорт?

Евросъюзът инвестира 2,7 милиарда евро в устойчиви и високотехнологични проекти за обществен транспорт, включително за електрически трамваи или изследвания на алтернативни горива. 

Законодателството на ЕС става все по-строго към замърсителите на въздуха, като целта е опазване на живота и подобряване на здравето на европейците. За две десетилетия емисиите на серен диоксид – основният причинител на киселинни дъждове – са намалели с почти 80%.

Научете повече на #EUandME.