ПОКАНА за пресконференция относно проект по ОПРЧР

Последна промяна на 01 септември 2013 в 10:01 1728 0

 
                   Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,
                 

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в пресконференция за запознаване с Проект “Заедно”, с Бенефициент – „Веда Консулт” ЕООД - Габрово.

Пресконференцията ще се проведе на  02.09.2013 г. от 10.30 ч. в конферентната зала на „Веда Консулт” ЕООД.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта. Дейностите по проекта предоставят професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по 5 специалности, обучение по ключова компетентност „Асертивно поведение в работна среда”, мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване на 105 безработни лица от Габровска област.

Стойността на проекта е  177760.33 лв.лв. , срок за изпълнение – 11 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”

---------------------------------------------------------------------------------------
“Този документ е създаден в рамките на проект „Заедно”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”” 2007-2013 г., съфинансирана отЕвропейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Веда Консулт” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

banner 545x
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !