Национален борд ще разследва произшествията в транспорта

OFFNews Последна промяна на 16 януари 2020 в 18:06 843 0

Министерство на транспорта

Произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт ще се разследват от Национален борд.

Правителството прие днес постановление за създаване на новата структура и правилник за дейността й.

Бордът ще бъде постоянно действащ колегиален орган, който се ръководи от управителен съвет, състоящ се от трима членове, в това число председател и двама заместник-председатели.

До този момент дейността се извършваше от звено към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

11-те служители на звеното преминават на щат към Националния борд. 

С днешното правителствено решение се изменя и допълва Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а основната цел е да се постигне ефективност на контролната и административно-наказателна дейност.

27-те областни отдела се трансформират и контролната и административно-наказателната дейност ще се осъществява от 8 регионални дирекции - София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе и Враца.

За обезпечаване на административното обслужване и изпитите, провеждани от агенцията, е предвидено сформирането на областни отдели в рамките на съответната регионалната дирекция.