Получаваме втора пенсия при навършване на възраст или пет години по-рано

Последна промяна на 02 ноември 2017 в 14:29 11703 0

Снимка Булфото (архив)

Втора пенсия за старост ще може да се придобива при навършване на възрастта за пенсиониране по закон или пет години по-рано. Това реши окончателно Народното събрание с промените в Кодекса за социално осигуряване.

Това ще става, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

С окончателните промени в Кодекса за социално осигуряване се създава и по-добра защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите към допълнителните пенсионни фондове. Осигуреният ще има право да промени участието си във фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване и да прехвърли натрупаните средства по индивидуална партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество. Това ще бъде възможно след една година от датата на сключване на първия осигурителен договор или една година от датата на служебното му разпределение.

Осигурените лица ще могат да прехвърлят средства от индивидуалните си партиди във фонда при несъгласие с извършените промени в правилника му или в инвестиционната му политика, ако в тримесечен срок от уведомлението подадат заявление за това.