Започва прехвърлянето на плажовете към Министерството на туризма

Последна промяна на 23 декември 2015 в 13:47 1628 0

Правителството ще предложи на Народното събрание законопроект за изменение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Така се слага началото на процедура, при която концесиите на плажовете ще преминат от министъра на регионалното развитие и благоустройството към министъра на туризма.

Това решение е било взето на днешното заседание на Министерския съвет.

Предвижда се и в срок до два месеца от влизането му в сила всички сключени договори за концесия и наем на морските плажове и приложенията, и допълненията към тях да бъдат предоставени на Министерството на туризма.

Тази информация е необходима, за да бъде обосновано подготвен и реализиран вторият етап на реформата – промяна в методологията за отдаване на концесия и наем на черноморските плажове.

С провеждането на реформата ще се постигне и стратегическата цел на Министерството на туризма за промяна в начина на управление и отдаване на плажовете на концесия и подобряване на услугите, които се предоставят на тях, което ще спомогне и за по-добро позициониране на страната ни на международния туристически пазар.

В законопроекта се прецизира нормативната уредба, като се детайлизират предвидените глоби за неизпълнение на разпоредбите, свързани с изискванията за стопанисването на морските плажове.

Промените предвиждат концесионерите и наемателите по сключени договори, към датата на влизане в сила на закона, да запазят правата и задълженията си при условията по тях. С цел гарантиране безпроблемното протичане на сезон Лято '2016 е предвидено всички договори, които изтичат до 30 септември на същата година, да бъдат автоматично удължени за една година, при съгласие от страна на концесионера или наемателя.

Проектът на закон предвижда и служителите, които отговарят за тази дейност в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да преминат към Министерството на туризма.

Във връзка с новите правомощия на министъра на туризма по отношение на морските плажове е предвидено и изменение и в Закона за туризма.