КС отхвърли възможността да се оспорват цените на тока, парното и газа

Последна промяна на 03 юли 2018 в 16:26 1145 0

КС отхвърли възможността да се оспорват цените на тока, парното и газа

Конституционният съд (КС) е отхвърлил искането на омбудсмана Мая Манолова да бъде отменен текст от Закона за енергетиката, която препятства възможността на всеки гражданин да оспорва в съда цените на тока, парното и газа, съобщава lex.bg.

В атакувания текст се посочва, че решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с които се определят пределни цени на тока, парното и газа по искане на енергийните предприятия, са индивидуални административни актове. Така потребителите не се явяват техни адресати и следователно нямат право да ги оспорят пред съда.

Решението на КС е взетo с 10 на 2 гласа. Като в малцинство са останали докладчикът по делото Филип Димитров и Георги Ангелов.

Предстои решението и мотивите към него да бъдат публикувани, но „Лекс“ научи, че в основата на позицията на КС стои фактът, че по Конституция омбудсманът има ограничени правомощия да го сезира. Той може да иска обявяването за притивоконституционни само на закони, с които се нарушават права и законни интереси на гражданите. В случая КС не е установил прякото им засягане.

Възможно е обаче да се приеме, че разпоредбата от Закона за енергетиката нарушава конституционния принцип за разделение на властите – тъй като лишава съда от правото на самостоятелна преценка за характера на решението на КЕВР, т.е. дали то е индивидуален административен акт. Това на практика би означавало, че ако друга от институциите, които имат право да сезират КС – например върховните съдилища или главният прокурор, се обърне към него със същото питане, може и да получи друг отговор.