Бизнесът: Поръчката за лекарствата за 1,2 млрд. ограничава конкуренцията

Последна промяна на 21 декември 2016 в 14:33 1777 1

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България - ARPharM, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства – БАТЕЛ, Българската генерична фармацевтична асоциация – Бгфарма и Американската търговска камара в България (AmCham) обявиха, че обществената поръчка на здравното министерство за централизираното купуване на лекарства за 1,2 млрд. лева ограничава конкуренцията. 

Те са категорични, че поръчката ще ограничи и достъпа на пациентите до лекарства. 

Според бизнеса липсват критерии за подбор на включените в обществената поръчка за 2 години напред и се наблюдава се избирателно подбиране на АТС-кодове по продукти в рамките на едно международно непатентно наименование (INN), ограничаващо участието на определени производители, вносители и/или търговци на едро.

"Сериозна опасност за ограничаване на достъпа на българските пациенти до нужната им лекарствена терапия произтича от изискването за изключително и ненужно висок минимален остатъчен срок на годност на продуктите към датата на доставка, включително без никакво отчитане на специфичните различия при производството на определени групи лекарствени продукти, например така наречените биопродукти или такива със специален режим на освобождаване за пазара", посочват те.

"Условията на процедурата ограничават сериозно конкуренцията, не само заради вече споменатата липса на равни права на участие на всички продукти от ПЛС, но и поради ограничаване възможността за представяне на варианти на оферти в рамките на една номенклатурна единица. С други думи липсва опция за промяна на търговския продукт в рамките на INN при участието в индивидуалните търгове на болниците, както и указване на конкретния търговски продукт (опаковка и лекарствена форма), за който се сключва договора между изпълнителя и лечебното заведение. Въвежда се и тежка административна процедура по приемане и изпълнение на заявките, както и поставяне на множество изисквания по отношение на документацията за плащане на извършените доставки, което от своя страна ще увеличи още повече задлъжнялостта в сектора", посочва бизнесът в отворено писмо, изпратено до председателя на здравната комисия в парламента, премиера, министъра на здравеопазването и директора на Агенцията по лекарствата.

"Притеснителен е опитът за определяне на централно ниво на максимални количества за всяко международно непатентно наименование (INN), които да се закупуват от лечебните заведения за период от 2 години. Подобна практика има антиконкурентен характер и прилагана преди 2011 г., водеше до недостиг на определени лекарства в лечебните заведения, поради което обосновано беше прекратена от МЗ. Би следвало на обществеността и на лечебните заведения да бъде ясно посочено, че определените в процедурата количества имат само препоръчителен характер и болниците при подготовка на индивидуалните си търгове следва да се ръководят от потребностите на своите пациенти", пишат още те.

Според бизнеса има и сериозни пропуски при изработването на самата електронна платформа по отношение на гаранции за информационна сигурност.

Предвид огромния мащаб на обществената поръчка (1 млрд. 440 млн. лв. с ДДС и разпределяне на пазар за 2 години напред), считаме че при възлагането на системата изцяло е подценен въпросът с гарантирането на прозрачност и залагането на антикорупционна защита, смятат компаниите.

banner 545x