Как качеството на въздуха влияе на здравето ни

OFFNews Последна промяна на 12 юли 2019 в 10:47 939 0

Снимка OFFNews

При надвишаване на среднодневната норма на фините прахови частици, сигналите към Спешна помощ се увеличават с 10%. Това е установило изследване на здравните последици от фините прахови частици в столицата. Резултатите от проучването бяха представени от сдружение „Въздух за Здраве“.

Уникалният за столицата проект има за цел да се установи връзката между нивата на фини прахови частици във въздуха и непосредствените здравни последици от тях. 

Според данни от СЗО завишените над допустимите нива на фини прахови частици са отговорни за 29% от смъртните случаи при белодробен рак, 24% при инсулт, 25% от исхемична болест на сърцето и 43% от хронична обструктивна белодробна болест.

От ключова важност е, че резултатите от проекта регистрират по-ранни здравни ефекти, с което подпомагат превантивните мерки на по-ранни етапи. Проучването е проведено в периода февруари-юли 2019 г., като цялостният анализ включва данни за 24 месеца.

Единодушното мнение на организациите, участващи в изследването е, че нивата на замърсяване, дори при кратка експозиция, могат да се свързват с промени в здравето. Влияние има не само върху дихателната система, но и върху сърдечно-съдовата система и централната нервна система, като дори се повишават нивата на диабета и нефрологичните заболявания.

Това изисква бъдещо динамично следене и анализиране на връзките „високи наднормени нива на активни атмосферни замърсители - регистрирани оплаквания и заболявания на критичните органи и системи“.

Проектът е замислен и реализиран от Сдружение „Въздух за здраве“ в партньорство с Факултета по обществено здраве (ФОЗ) - МУ София и с дейната подкрепа на Центъра за спешна медицинска помощ София, Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ и Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.

Целта е активно да се работи за качеството на въздуха и да се информират своевременно специалистите по рисковите заболявания и гражданите. Проектът е финансиран от Столична община по Програма Европа 2019.